การสร้าง model, การประสานงานร่วมกัน

การสร้าง model, การประสานงานร่วมกัน

ด้วย SketchUp คุณสามารถจับประเด็น และสื่อสารถึงเจตนาของคุณได้ การประสานงานร่วมกับทีมงานหลากหลายสาขา และสามารถส่งมอบโครงการที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพต่อไป

Model ที่สร้างได้

การส่งมอบ model ที่สามารถสร้างได้ ต้องอาศัยข้อมูลและการเชื่อมต่อกันในกระบวนการทำงานออกแบบ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 มิติที่แม่นยำ  ข้อมูล model 3 มิติ รวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับแสดงปริมาณงานและลำดับของการทำงาน ในงาน 4D

สร้าง model ทุกระดับความละเอียด

SketchUp มีทั้งความง่าย และความแม่นยำ ด้วย interface ที่ใช้งานง่าย สร้าง model ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับการวางแผนงานที่ซับซ้อน ลงไปถึงรายละเอียดงานเล็กๆ

การเร่งรัดกระบวนการทำงาน

ขยายขีดความสามารถของ SketchUp ด้วย Plug-ins ต่างๆ เพื่อการแสดงขั้นตอนการทำงาน หรือการถอดปริมาณวัสดุ และอื่นๆ ช่วยเสริมการทำงานในรูปแบบการทำงานของคุณเอง

แสดงกระบวนการทำงาน

ประสานงานระหว่าง ลูกค้า ทีมงาน และผู้รับเหมา ด้วยตารางการทำงานเดียวกัน และติดตามความก้าวหน้าด้วย ภาพเคลื่อนไหวของ 4D ที่สร้างขึ้นได้โดยง่ายจาก SketchUp

อธิบายเรื่องทั้งหมด

การผนวกรวมแบบ 2 มิติ และรายละเอียดของงานแบบ 3 มิติ ใน Layout เพื่อครอบคลุมการจัดทำแบบก่อสร้าง ที่แสดงแนวคิดของงานของคุณได้อย่างชัดเจนในระหว่างทีมงานหลากหลายสาขา

พร้อมสำหรับ BIM

Model ที่มีข้อมูลที่มากมาย สามารถทำรายการประกอบแบบ การประมาณการ และการจัดทำรายงานที่แสนง่าย ปรับแต่งรายงานด้วย attributes ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

ความจริงแบบผสมผสาน

งานออกแบบจำเป็นต้องมีการอธิบายความเป็นภาพ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเดินเข้าไปใน model ขนาดเท่าของจริง และสื่อสารกับลูกค้าได้ทันที ในระบบ AR/VR