ที่ซึ่งความคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงได้

ที่ซึ่งความคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงได้

มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และแม่นยำ SketchUp นำเสนอการสร้าง model 3 มิติ ที่ง่ายและรวดเร็ว สำหรับทุกอย่างที่คุณจินตนาการถึง

ออกแบบ สร้าง สนุกไปกับการทำงาน

การส่งมอบ model ที่สามารถสร้างได้ ต้องอาศัยข้อมูลและการเชื่อมต่อกันในกระบวนการทำงานออกแบบ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 มิติที่แม่นยำ  ข้อมูล model 3 มิติ รวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับแสดงปริมาณงานและลำดับของการทำงาน ในงาน 4D

เครื่องมือสร้าง model ที่ง่าย

เครื่องมือการวาดที่ใช้งานง่าย แต่ผนวกไปด้วยความแม่นยำและมีรายละเอียดพอที่จะผลิต model ภาพ และเอกสารแบบระดับมืออาชีพได้

ภาพจริงหรือ Render

เลือก extension ที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอภาพเสมือนจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจ และภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงถึงลวดลายและพื้นผิวที่ออกแบบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง

สร้างคลังข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบ และนำเสนองานที่มีผลิตภัณฑ์จริงประกอบอยู่

อธิบายเรื่องทั้งหมด

การผนวกรวม model 3 มิติกับคำอธิบายประกอบ และแบบ 2 มิติ เพื่อการจัดทำแบบ present และเอกสารแบบ สำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้างของทีมงาน

การทำรายงานที่แสนง่าย

Model ที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถสร้างรายการประกอบแบบ การประมาณการ และจัดทำรายงานได้โดยง่าย การจัดการเรื่องรหัสมาตรฐาน เช่น IFC หรือการดึง attribute ที่จำเป็นต่อกระบวนการทำงานของคุณเข้ามาใช้

ความจริงแบบผสมผสาน

งานออกแบบจำเป็นต้องมีการอธิบายความเป็นภาพ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเดินเข้าไปใน model ขนาดเท่าของจริง และสื่อสารกับลูกค้าได้ทันที ในระบบ AR/VR