Author: svoa

การจัดการโมเดลด้วย Outline

Blog SketchUp 2020 SketchUp Pro 2020 การจัดการโมเดลด้วย Outliner SketchUp Pro 2020 ได้มีการอัพเดทการทำงานของ Outliner ใหม่ เพื่อช่วยบริหารจัดการโมเดลสามมิติให้ดีขึ้รกว่าเดิม ทดแทนการสร้าง Layer จำนวนมาก ที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน โดยในเวอร์ชั่นนี้ทุกคนจะสามารถปิดหรือเปิดส่วนต่างๆ ของโมเดลได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ไอคอนรูปดวงตา (Eyeball) ที่อยู่ภายในOutliner  SKETCHUP PRO 2020 การจับชิ้นงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ใน SketchUp Pro 2020 เมื่อต้องการคลิกจับชิ้นงานในส่วนที่ถูกบังอยู่ (ยกตัวอย่างเช่น มุมด้านหลัง หรือ จุด Center ของ Group) โมเดลส่วนที่บังอยู่นี้จะถูกเปลี่ยนให้โปร่งใส (Transparent) เพื่อช่วยให้การหมุนหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ่น SKETCHUP PRO 2020​ ควบคุมการเปิด/ปิด (Hide/Unhide) ชิ้นงานได้ดีขึ้น ใน SketchUp Pro 2020 ในส่วนที่ใช้เปิดและปิดชิ้นงานที่ถูกซ่อน (Hidden…