การจัดการโมเดลด้วย Outline

Blog

SketchUp 2020

SketchUp Pro 2020

การจัดการโมเดลด้วย Outliner

SketchUp Pro 2020 ได้มีการอัพเดทการทำงานของ Outliner ใหม่ เพื่อช่วยบริหารจัดการโมเดลสามมิติให้ดีขึ้รกว่าเดิม ทดแทนการสร้าง Layer จำนวนมาก ที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน โดยในเวอร์ชั่นนี้ทุกคนจะสามารถปิดหรือเปิดส่วนต่างๆ ของโมเดลได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ไอคอนรูปดวงตา (Eyeball) ที่อยู่ภายในOutliner 

SKETCHUP PRO 2020

การจับชิ้นงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ใน SketchUp Pro 2020 เมื่อต้องการคลิกจับชิ้นงานในส่วนที่ถูกบังอยู่ (ยกตัวอย่างเช่น มุมด้านหลัง หรือ จุด Center ของ Group) โมเดลส่วนที่บังอยู่นี้จะถูกเปลี่ยนให้โปร่งใส (Transparent) เพื่อช่วยให้การหมุนหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ่น

SKETCHUP PRO 2020​

ควบคุมการเปิด/ปิด (Hide/Unhide) ชิ้นงานได้ดีขึ้น

ใน SketchUp Pro 2020 ในส่วนที่ใช้เปิดและปิดชิ้นงานที่ถูกซ่อน (Hidden Objects) จะมีตัวเลือกใหม่ที่ชื่อว่า hidden object เพิ่มขึ้นมา (ในเวอร์ชั่นเดิมจะมีเพียงแต่ hidden geometry) โดยตัวเลือกหรือคำสั่งใหม่นี้ จะช่วยให้การปิดและเปิดชิ้นงานที่ถูกซ่อนอยู่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเส้นขอบที่ถูกซ่อน (hidden edges) ได้ โดยชิ้นงานหรือวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ อย่างเช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ หรือแม้แต่ตัวอาคารยังถูกซ่อนอยู่

SKETCHUP PRO 2020​​

SketchUp Pro 2020 ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อของ Layer, Group และ Component ใหม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Workflow บางอย่างในการทำงาน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะเรียก Group และ Component ในโปรแกรม SketchUp Pro 2020 ว่า Objects และเรียกชื่อของ Layers ว่า Tags โดยทั้งสองชื่อใหม่นนี้ ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้น

SKETCHUP PRO 2020

การปรับมุมมองและรูปแบบของโมเดลใน LayOut ทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ใน LayOut 2020 ผู้ใช้โปรแกรมสามารถที่จะปรับแก้ style และ camera angle ได้โดยตรงบนโปรแกรม LayOut ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกับในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มา

โดยในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ให้สักเกตสีของแถบเครื่องมือ ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเทา (จากเดิมเป็นพื้นสีขาว) แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของ Viewport ที่นำมาจากโปรแกรม SketchUp (ยกตัวอย่างเช่น Style หรือมุมมองของกล้อง) โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเปลี่ยนกลับไปสู่ค่าตั้งต้นได้ตลอดเวลา