REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION

REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION

Scott Miller ได้เปิดเผยถึงการใช้ SketchUp กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในแคนนาดา ที่ซึ่งเขาออกแบบอาคารมากกว่า 100 อาคาร ท่านสามารถอ่านกรณีศึกษาทั้งหมดได้ใน ที่นี้

ที่ตั้ง: Canada

ประเภทโครงการ: อาคารพาณิชย์และพักอาศัย

สถานะ: เสร็จเรียบร้อยแล้ว

REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION

การออกแบบ วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาที่ดินและการเช่าซื้อ

SketchUp เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก ช่วยให้ฉันขยายขอบเขตแนวความคิดได้ นั่นคือสาเหตุที่ฉันยังคงใช้มัน มันช่วยให้ฉันนำเสนอแนวทางการออกแบบต่อทีมงานภายใน หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังช่วยทางฝ่ายก่อสร้างของเรา เข้าใจถึงข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และมั่นใจว่าอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารของท้องถิ่นด้วย

โครงการส่วนมากจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลา การใช้ SketchUp, V-Ray และ Sefaira ช่วยให้ฉันทำงานได้ค่อนข้างเร็ว และสามารถออกแบบทางเลือกๆได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม SketchUp ยังให้ฉันทำแบบรายละเอียดใน 3 มิติ ช่วยให้ผู้ที่ก่อสร้างอาคารส่งมอบงานที่ตรงกับแบบไปยังลูกค้าของเราได้

ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ การที่เราสามารถใช้ Sefaira ใน SketchUp สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอาคารได้

Scott Miller
สถาปนิก