Update ใหม่ใน SketchUp 2021.1

เรามีความภูมิใจที่จะเสนอการ update ใน SketchUp Pro เป้าหมายของ Release ล่าสุดนี้คือ การปรับปรุงความสอดคล้องกันของเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และอยู่พื้นฐานของความง่ายของ SketchUp

การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการปรับแต่งของ SketchUp

ใน SketchUp 2021.1 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเครื่องมือในการปรับแต่งหลัก 10 ตัว ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือการย้ายของ SketchUp สามารถปรับสถานะเป็นการคัดลอกได้ด้วย หรือเครื่องมือ Push/Pull ก็สามารถสร้างระนาบใหม่ได้ในขณะที่เรากำลังปรับแต่ง มาดูประเด็นสำคัญ

การสลับเครื่องมือในการปรับแต่ง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในการ update นี้คือ การสลับหมวดการทำงานของเครื่องมือ (Toggle) เพียงแค่การกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ซึ่งทำให้ลดการ คลิกลาก ลง ทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น

ในเครื่องมือต่าง ท่านสามารถเห็นปุ่มควบคุมการปรับแต่งที่มีให้ใน status bar (ที่ตอนล่างของจอทำงานของโปรแกรม) สัญลักษณ์ของ cursor จะเป็นตัวยืนยันสถานะของการทำงานของเครื่องมือนั้นๆ ด้วยการเปลี่ยนสถานะของเครื่องแบบสลับ (Toggle) นี้ เราเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีการที่ง่ายในการสลับเครื่องมือที่จะใช้ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

การคงสถานะของหมวดการทำงาน

ปัจจุบันสถานการณ์ทำงานของเครื่องมือในการปรับแต่งจะค้างอยู่ไม่ว่าจะจบคำสั่งไปแล้ว นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคัดลอกชิ้นงานแต่ละตัว ด้วยเครื่องมือ Move ปกติ หรือจะซ่อนเส้นขอบด้วยคำสั่ง erase ขณะที่เปลี่ยนมุมมองไปมา

วิธีการใช้เครื่องมือ Move

การซ่อนเส้นขอบด้วยเครื่องมือ Eraser

การออกจากสถานะคำสั่งใดๆ จะใช้วิธีการกดปุ่มควบคุมอีกครั้ง หรือเปลี่ยนเครื่องมือไปใช้สถานะอื่น

การล็อคแกนการทำงาน

หลายท่านคงทราบว่าเครื่องมือใน SketchUp หลายตัว สามารถกำหนดแกนการทำงานที่ต้องการไว้ได้ (Inference Lock) ใน Release นี้ เราได้เริ่มเพิ่มคุณสมบัตินี้ไปในคำสั่งอื่นๆด้วย ขณะนี้ท่านสามารถกำหนดแกนที่จะทำงานได้ก่อนลงมือเขียนกับเครื่องมือ Line, Tape Measure และ Move

การปรับปรุงเครื่องมือ Push/Pull

ใน SketchUp 2021.1 ท่านอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในเครื่องมือ Push/Pull เพื่อให้เครื่องมือนี้มีการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์คัดลอกในเครื่องมืออื่น เราก็เลยนำเสนอสถานะที่ซ่อนอยู่ของ Push/Pull ก็คือ Stretch

สถานะของ Stretch มีอยู่ใน SketchUp มานาน แต่ไม่ได้ปรากฏสถานะนี้บน Status bar หรือที่ cursor ของเครื่องมือ Push/Pull การ Stretch ของระนาบ (Face) ก็เปรียบได้กับการย้ายตำแหน่งของระนาบ ในทิศทางตั้งฉาก เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในขั้นตอนต้นๆของการพัฒนาแบบ

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเครื่องมือ Push/Pull ข้างต้น เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางของระนาบ ในขณะที่สร้าง model ใน SketchUp ปัจจุบัน โปรแกรมจะหันทิศทางของระนาบที่สร้างขึ้นใหม่ โดยให้ระนาบด้านหน้า (Front face) หันขึ้นบน เมื่อวาดระนาบนั้นบนพื้น และหันด้านหน้าเข้าหามุมกล้องในกรณีอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากเราสร้างระนาบซ้อนบนระนาบเดิม ระนาบที่เกิดขึ้นใหม่จะใช้ทิศทางเดียวกับระนาบเดิม ด้วยการเปลี่ยนแปลงทิศทางของระนาบนี้ เครื่องมือ Push/Pull และ Follow Me จะสร้างชิ้นงานได้ถูกต้องมากกว่าเดิม

ดู Skill Builder ของเรา เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการทำงานแบบนี้จะส่งผลอย่างไรกับกระบวนการทำงานของท่าน

การปรับปรุงประสิทธิภาพกับการใช้ Extension ที่มี mesh จำนวนมาก

Extension บางตัวออกแบบมาเพื่อสร้าง หรือจัดการกับระนาบจำนวนมาก ยิ่งมีการเพิ่มระนาบเป็นจำนวนมากลงไปใน SketchUp ยิ่งทำให้ใช้เวลาในการสร้างภาพบนจอนานขึ้น เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ SketchUp API ในการสร้างระนาบจำนวนมาก เมื่อเราสร้างระนาบเกินกว่า 20,000 ระนาบ จะสังเกตได้ถึงการปรับปรุงในครั้งนี้ ถ้าท่านสนใจที่จะทดลองผลของ API ใหม่นี้ ลองใช้ extension เช่น Artisan, SubD, Bezier Surface, และ Skimp. ดู

การปรับปรุงเมนู Extension

Updates to the Extensions menu

รายการเมนูของ Extension จะแสดงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีการติดตั้ง Extension ลงไปหรือไม่ก็ตาม และเราก็ได้ย้ายเมนูรายการ Management และรายการของ Developer ทั้งหมดมาไว้ในกลุ่มนี้ด้วย

เราไม่ได้บังคับว่า Developer ทั้งหลายจะต้องนำชุดคำสั่งของ Extension มาไว้ที่เมนู Extension นี้ แต่ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ในเรื่องนี้ เราได้จัดทำ Extension UX Guideline ไว้ เราต้องการช่วย Developer ให้สามารถสร้าง Extension ที่เป็นระเบียบใน SketchUp

การแปลงหน่วยวัดสำหรับ Live Components

Live Component ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ SketchUp Labs เพื่อให้มันมีประโยชน์มากขึ้น รายการตัวแปร หรือ parameter ใน Live Component ปัจจุบัน จะแสดงหน่วยวัดเดียวกับที่ท่านตั้งค่าไว้ใน Unit format ของ SketchUp ดังนั้นเมื่อท่านวัดขนาดด้วยเครื่องมือ Tape Measure มันจะเร็วกว่ามาก ที่จะพิมพ์ค่าที่วัดได้ลงไปใน parameter ของ Live Component

2021.1 การปรับปรุงนี้ จะช่วยย่นระยะเวลาการปรับแต่ง Live Component

หากท่านยังไม่เคยทดลองใช้ Live Component ท่านสามารถเข้าไปทดลองได้ที่ 3d Warehouse

IFC4 classification และการส่งข้อมูลออก

เพิ่มเติมจากการรองรับ IFC 2×3 และประเภทของแฟ้มข้อมูล SketchUp Pro ปัจจุบัน รองรับ IFC4 classification และสามารถส่งข้อมูลออกในรูปแบบของ IFC4 ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือ Classifier กับ  IFC types ใน SketchUp.

การปรับปรุง Layout

ใน 2021.1 เราได้นำเสนอวิธีการที่รวดเร็วกว่าในการปรับมาตราส่วนใน Viewport ปัจจุบัน ท่านสามารถพิมพ์ค่ามาตราส่วนลงไปในแท็บ Camera โดยตรงในหลายๆรูปแบบ เช่น 1:50, 1” = 50”, 1/50, 0.02, 2% หรือแม้แต่ 6” = 25’ จะเป็นการปรับมาตราส่วนที่ 1:50 ให้กับ viewport นั้นๆ

และในเดือนมกราคม เราได้ปล่อย update ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Layout ในการจัดการกับ SketchUp viewport

ท่านจะเห็นว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนา SketchUp ให้ส่งมอบประสบการณ์ในการสร้าง model ที่ดีขึ้น ผลสะท้อนของท่าน มีความสำคัญกับเรา โปรดให้ข้อมูลกับเราว่าการปรับปรุงครั้งนี้ มีผลกระทบกับท่านในการสร้าง model อย่างไร ที่ forums

เพื่อที่จะดูการ update ทั้งหมด รวมไปถึงการแก้ไข bug สามารถดูได้ที่ complete release notes